Bài viết của tác giả: admin

Prokon V3.0 Phần mềm tính toán kết cấu

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác …

Etabs, Safe, Sap2000 Khóa học Online thiết kế nhà cao tầng áp dụng TCVN và EUROCODE

🇻🇳Trung tâm TECHCON THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG ONLINE THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE VÀ TCVN, BẰNG PM Etabs, Safe,Sap2000, Prokon, Mathcad . Áp dụng 100% công trình thực tế và 100% có việc làm sau khi học xong khóa học. ❌ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: https://goo.gl/forms/MeOdgiSgs05SDoG93 …