Bài viết của tác giả: admin

Etabs 20 cách cài đặt

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ETABS V20.0.0 – PHIÊN BẢN NĂM 2022   Link tải file https://drive.google.com/file/d/1EjBLdH4L1gOUSReM6g9OIHfMclgNh43D/view?usp=sharing   BƯỚC 1: Tắt trình diệt virus  BƯỚC 2: Truy cập vào file vừa giải nén, click đúp vào file cài đặt ETABSv2000LegacySetup_techconedu.com BƯỚC 3: Chọn Next BƯỚC 4: Chọn I accept… -> Next BƯỚC 5: Chọn Next …

Robot structural 2022 Hướng dẫn cài đặt

Robot Structural 2022 Link tải  Pass nếu có : techconedu.com Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 là một ứng dụng tiện dụng sẽ cung cấp cho các kỹ sư một số phân tích tích hợp BIM tiên tiến cũng như các công cụ thiết kế để hiểu được hành vi của cấu trúc. Nó cung …

CSI SAP2000 v23 Hướng dẫn cài đặt

CSI SAP2000 v23 Hướng dẫn cài đặt Link tải Pass nếu có : techconedu.com Analysis Cải thiện tốc độ được thực hiện trong việc phục hồi các bảng Năng lượng phần tử phi tuyến theo Nhóm và các bảng dữ liệu Phản ứng Cơ sở cho các trường hợp tải với số lượng lớn các …

CSI SAFE V20.0.0 Hướng dẫn cài đặt

CSI SAFE V20.0.0 Link Tải  Pass nếu có : techconedu.com CẬP NHẬT ĐIỂM MỚI CỦA PHIÊN BẢN CSI SAFE V20.0.0 1. Giao diện Chế độ DirectX graphics được cải tiến về chất lượng và tốc độ, khi render mô hình 2D và 3D nhanh hơn và rõ hơn 2. Mô hình Có thể vẽ sàn tự …

So sanh Giua Etabs va SAP2000

So sanh Giua Etabs va SAP2000 Techcon sách và giáo trình kết cấu xây dựng mỗi ngày một quyển. Link tải tài liệu » Thông tin về trung tâm: http://techconedu.com/ » Fanpage: – Facebook: https://www.facebook.com/techconvngroup.vn -Youtube https://www.youtube.com/channel/UCt3nXo0evttGV9lv2PpVY6A » Nếu có thắc mắc về kết cấu hoặc cần tư vấn về các khóa học liên hệ …