Bài viết của tác giả: admin

Autodesk Robot Structural Bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 bang Robot structural 2020. Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện và liên kết nhà công nghiệp , nhà xưởng bằng tiêu chuẩn VN. Ưu điểm khóa học Hiểu …

CSI Sap2000, ETabs Bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 bằng sap2000 và Etabs. Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện và liên kết nhà công nghiệp , nhà xưởng bằng tiêu chuẩn VN. Ưu điểm khóa học  + …

Chuyên đề thiết kế động đất và gió trong kết cấu thép

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn khóa học nâng cao kết cấu thép theo hoa kỳ. Thảo luận : Thiết kế động đất. Hướng dẫn nhập tải động đất bằng cách tính toán tay Hướng dẫn nhập tải động đất tự động bằng sap2000 Thảo luận : Thiết kế tải gió. …

Robot structural Thiết kế nhà cao tầng theo TCVN và HOA KỲ ACI 318, ASCE 7

Robot structural 2020 Khóa học thiết kế nhà cao tầng áp dụng HOA KỲ ACI 318, ASCE 7 🇻🇳TRUNG TÂM TECHCON THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG ONLINE THEO TIÊU CHUẨN HOA KỲ ACI 318, ASCE 7 , BẰNG PM Robot structural, Mathcad . Áp dụng 100% công trình thực …