Hồng Vi

RST#06: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and Blend Gán vật liệu cho khối …

Read More »

RST#05: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 3: Tạo family móng đơn đúng tâm)

Tiếp tục phần 2 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn đúng tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion, Blend Gán vật liệu cho khôi móng …

Read More »

RST#04: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 2: Sàn và móng)

Tiếp tục phần 1 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách vẽ sàn và móng. Ở phần 3 sẽ hướng dẫn các bạn tạo family móng. Bước 1: Vẽ lưới trục + cao độ.(Đã hướng dẫn trong RST_01) Bước 2: Vẽ sàn   Bước 3: Vẽ Móng   Kết quả như sau:

Read More »

RST#03: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 1: Cột, tường và dầm)

Trên sơ đồ phân tích kết cấu mà người thiết kế sử dụng trên các phần mềm phân tích như : Sap, Etabs, Robot… Ta tiến hành dựng lại đúng mô hình các tầng như trong sơ đồ kết cấu đã phân tích Bước 1: Vẽ lưới trục + cao độ.(Đã hướng dẫn trong RST#01). Bước 2: Vẽ cột, tường …

Read More »

RST#02: Hiệu chỉnh lưới Trục và cao độ (Theo TCVN)

Mặc định ký hiệu lưới trục và cao độ Revit structure cung cấp có thể không phù hợp với ý muốn của người triển khai muốn thể hiện. Ta có thể hiểu chỉnh nó như sau: Bước 1: Hiệu chỉnh ký hiệu lưới trục Tạo ra Đầu lưới trục theo ý muốn người thiết kế. Bước 2: Hiệu chỉnh ký …

Read More »

RST#01: Vẽ cao độ và lưới trục trong Revit Structure

       Cũng như các phần mềm Revit khác, Revit Structure là một giải pháp phần mềm nhằm hộ trợ phát triển công trình trong môi trường BIM, chữ “Structure” ở đây đại diện cho các phần tử kết cấu, chịu lực công trình như dầm, sàn, cột, vách kết cấu …        Sau đây mình sẽ …

Read More »