Monday , 10 December 2018

Kho đồ án

Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng S1

Bộ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng thiết kế chuẩn. Đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, thi công và được hội đồng thẩm định đánh giá xuất sắc. Có cả phần thuyết minh với đầy đủ bìa, lời giới thiệu, tập chữ ký, thuyết minh chi tiết. Với tất cả những yêu cầu của một bộ đồ …

Read More »