KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE

Sap2000 khóa học thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn mỹ

Sap2000 khóa học thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn mỹ (AISC 360,ASCE 7) 🇻🇳Trung tâm TECHCON THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP ONLINE THEO TIÊU CHUẨN HOA KỲ BẰNG PM SAP2000 . Học thiết kế kết cấu thép 100% thực tế áp dụng cho nhà công nghiệp và …

Plaxis , Etabs Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm

Plaxis , Etabs Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm 🇻🇳 Trung Tâm Techcon Trân Trọng Thông Báo Khóa học Online  Plaxis , Etabs Lập Biện Pháp Thi Công Tầng Hầm VỚI CÔNG TRÌNH THỰC TẾ. . 100% học xong sẽ ứng dụng vào tính toán và triển khai và đi làm được ngay. ✅Đăng …

Etabs, Safe, Sap2000 Khóa học Online thiết kế nhà cao tầng áp dụng TCVN và EUROCODE

🇻🇳Trung tâm TECHCON THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG ONLINE THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE VÀ TCVN, BẰNG PM Etabs, Safe,Sap2000, Prokon, Mathcad . Áp dụng 100% công trình thực tế và 100% có việc làm sau khi học xong khóa học. ❌ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ: https://goo.gl/forms/MeOdgiSgs05SDoG93 …

Etabs Safe Sap2000 khóa học Online thiết kế nhà phố biệt thự

🇻🇳 Trung Tâm Techcon Trân Trọng Thông Báo Khóa học THIẾT KẾ NHÀ PHỐ BIỆT THỰ VÀ TÍNH TOÁN NHIỀU LOẠI MÓNG ĐƠN, MÓNG BĂNG,MÓNG BÈ, MÓNG CỌC. BẰNG ETABS SAFE SAP2000(HỌC BUỔI ĐẦU TIÊN 19H30 TỐI THỨ 7 NGÀY 07/09/2019). 🇻🇳 Tự động thiết kế và tính toán trực tiếp bằng phần mềm Etabs 2018 ✅ĐĂNG …

Ram Concept Khóa học Online thiết kế sàn dầm dự ứng lực theo ACI và EUROCODE

RAM Concept giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu cho bê tông dự ứng lực. 🇻🇳 Trung Tâm Techcon Trân Trọng Thông Báo Khóa học Online  THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC  RAM CONCEPT VỚI CÔNG TRÌNH THỰC TẾ. (HỌC BUỔI ĐẦU TIÊN 19H00 TỐI THỨ 2 NGÀY 23/09/2019). 100% học xong sẽ ứng dụng …