Tài liệu cho học viên TECHCON

Prokon V3.0 Phần mềm tính toán kết cấu

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác …

RAM Connection – Phần mềm thiết kế liên kết trong kết cấu thép

RAM Connection – Phần mềm thiết kế liên kết trong kết cấu thép Phần mềm và Tài liệu bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn HOA KỲ sự dụng tiêu chuẩn thiết kế ANSI, ASCE, MBMA, TCVN …. Học viên khóa học kết cấu thép liên hệ trung tâm để lấy link tải phần …

Bộ giáo trình thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn Hoa kỳ và TCVN

Tài liệu bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn HOA KỲ sự dụng tiêu chuẩn thiết kế ANSI, ASCE, MBMA, TCVN …. Học viên khóa học kết cấu thép liên hệ trung tâm để lấy bản cứng ( Nếu học trực tiếp tại trung tâm) và bản PDF (Học trực tuyến Online).