Saturday , 20 April 2019

Tài liệu/Phần mềm

RST#19: VẼ THÉP CỘT (P.1 VẼ THỦ CÔNG)

Cũng như vẽ thép dầm để vẽ thép cột thì ta có 3 cách vẽ là vẽ thủ công, dùng Extension và vẽ thép bằng Dynamo. VẼ THÉP BẰNG THỦ CÔNG Bước 1: Tạo mặt cắt cho cấu kiện cột cần vẽ Bước 2: Thực hiện chọn như hình   Vẽ thép chủ   Vẽ thép đai       …

Read More »

RST#18: VẼ THÉP DẦM (P.3 BẰNG DYNAMO)

Ở phần 1,2 mình đã đề cập việc vẽ thép dầm bằng thủ công, extention. Hôm này mình giới thiệu một công cụ giúp vẽ nhanh hơn. Đó là Dynamo.   VẼ THÉP BẰNG DYNAMO ( Nhanh) Bước 1: Khởi tạo dynamo player Bước 2: Lựa chọn dầm: Bước 3: Lựa chọn các thông số yêu cầu  Bước 4: Kết …

Read More »

RST#17: VẼ THÉP DẦM (P2. VẼ BẰNG EXTENSION)

Ở phần trước mình đã trình bày với các bạn về vẽ thép dầm bằng thủ công. Hôm nay mình sẽ trình bày về cách vẽ bằng extention. VẼ THÉP BẰNG EXTENSION.( THỦ CÔNG) Bước 1: Chọn dầm cần vẽ Bước 2: Vào extension và lựa chọn như hình Bước 3: Sau khi hoàn thành các thông số nhấn ok, …

Read More »

RST#17: VẼ THÉP DẦM (P.1)

Để vẽ thép dầm thì ta có 3 cách vẽ + Thủ công + Dùng Extension + Bằng Dynamo. Ở phần này mình sẽ hướng dẫn vẽ bằng thủ công. VẼ THÉP BẰNG THỦ CÔNG Bước 1: Tạo mặt cắt cho cấu kiện dầm cần vẽ Bước 2: Thực hiện chọn như hình Vẽ thép chủ + Vẽ thép trên …

Read More »

RST#: VẼ THÉP SÀN

Để vẽ thép sàn thì ta có 2 cách vẽ là vẽ bằng detail line (ảo) và vẽ thật VẼ THÉP BẰNG DETAIL LINE.( THỦ CÔNG) Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13) Bước 2: Chọn mặt bằng vẽ thép sàn PHƯƠNG PHÁP VẼ SÀN THẬT  Bước 1: Tạo ra các mặt bằng …

Read More »

RST#16: TẠO BẢNG THỐNG KÊ BÊ TÔNG CỘT, MÓNG VÀ CẦU THANG

Tiếp tục với phần trước là tạo bảng thống kê bê tông dầm và cột. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tạo bảng thống kê bê tông cột, móng và cầu thang. TẠO BẢNG THỐNG KÊ BÊ TÔNG CỘT  Bước 1: Tạo mới 1 bảng thống kê Bước 2: Lựa chọn các thông số cần thống kê Bước 3: Đặt tên và …

Read More »