Monday , 22 April 2019

Tài liệu/Phần mềm

RST#07: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm MÓNG BIÊN)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm (Móng biên). Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion and blend Gán vật liệu …

Read More »

RST#06: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and Blend Gán vật liệu cho khối …

Read More »

RST#05: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 3: Tạo family móng đơn đúng tâm)

Tiếp tục phần 2 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn đúng tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion, Blend Gán vật liệu cho khôi móng …

Read More »

RST#04: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 2: Sàn và móng)

Tiếp tục phần 1 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách vẽ sàn và móng. Ở phần 3 sẽ hướng dẫn các bạn tạo family móng. Bước 1: Vẽ lưới trục + cao độ.(Đã hướng dẫn trong RST_01) Bước 2: Vẽ sàn   Bước 3: Vẽ Móng   Kết quả như sau:

Read More »

Sap2000 Hướng dẫn tạo Group nhóm cấu kiện

❌Trung tâm techcon (http://techconedu.com) xin giới thiệu các bạn 1 công cụ hở trợ đắt lực trong phần mềm Sap2000 là tạo Group trong Sap2000. Công cụ Group là một trong những công cụ rất hay giúp chúng ta đỡ tốn thời gian hơn chọn những tiết diện cần tính toán . Group còn giúp ta phân loại các cấu …

Read More »

RST#03: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 1: Cột, tường và dầm)

Trên sơ đồ phân tích kết cấu mà người thiết kế sử dụng trên các phần mềm phân tích như : Sap, Etabs, Robot… Ta tiến hành dựng lại đúng mô hình các tầng như trong sơ đồ kết cấu đã phân tích Bước 1: Vẽ lưới trục + cao độ.(Đã hướng dẫn trong RST#01). Bước 2: Vẽ cột, tường …

Read More »

Robot structural #2 Thiết kế kết cấu thép theo TC nga và TCVN Phần 2

❌ Tiếp Tục phần 2 Thiết kế kết cấu thép theo TC nga và TCVN bằng Robot structural nhé, Các bạn theo dõi phần 1 ở đây nhé. Mời các bạn đón xem Phần 3. kiểm tra trạng thái giới hạn thứ 1 trong nhà thép. Các bạn chia sẽ bài viết này trên facebook giúp trung tâm nhé , cám …

Read More »

Robot structural #2 Thiết kế kết cấu thép theo TC nga và TCVN Phần 1

❌Chào các bạn hôm nay trung tâm kiến trúc xây dựng techcon xin giới thiệu 1 bài toán tính toán và thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575 : 2012 và TC nga SP 16.13330.2011. Chúng ta sẽ áp dụng vào 1 bài toán thực tế và dựng bằng Robot structural. 🎯 Để biết phần mềm Robot structural là gì …

Read More »

RST#02: Hiệu chỉnh lưới Trục và cao độ (Theo TCVN)

Mặc định ký hiệu lưới trục và cao độ Revit structure cung cấp có thể không phù hợp với ý muốn của người triển khai muốn thể hiện. Ta có thể hiểu chỉnh nó như sau: Bước 1: Hiệu chỉnh ký hiệu lưới trục Tạo ra Đầu lưới trục theo ý muốn người thiết kế. Bước 2: Hiệu chỉnh ký …

Read More »

RST#01: Vẽ cao độ và lưới trục trong Revit Structure

       Cũng như các phần mềm Revit khác, Revit Structure là một giải pháp phần mềm nhằm hộ trợ phát triển công trình trong môi trường BIM, chữ “Structure” ở đây đại diện cho các phần tử kết cấu, chịu lực công trình như dầm, sàn, cột, vách kết cấu …        Sau đây mình sẽ …

Read More »