Tài liệu/Phần mềm

Eurocode 8: Seismic Design of Buildings Worked examples

Eurocode 8: Seismic Design of Buildings Worked examples là 1 trong những cuốn sách thực tiễn hướng dẫn tính toán động đất tương đối chi tiết về động đất theo tiêu chuẩn Eurocode 8. 1 Quyển sách không thể thiếu cho các kỹ sư nhà cao tầng như ở việt nam hiện nay. Link tải sách

Read More »

Tài liệu hướng dẫn Plaxis Phần 1

Plaxis là gì?   Plaxis là phần mềm địa kỹ thuật dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, chuyên dùng cho phân tích biến dạng và ổn định nền đất theo mô hình phẳng (hai chiều). Link tải Pass: techconedu.com

Read More »

Tính Toán Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Mô Hình Giàn Ảo

Giới thiệu (Sách) Tính Toán Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Mô Hình Giàn Ảo.   Link Down Sách Phương pháp mô hình giàn ảo đã người ta đã đưa vào thực nghiệm cách đây gần 100 năm. Ứng dụng để tính toán các dạng móng cọc, Cột, dầm transfer ….. Tiêu chuẩn này cho phép sử dụng mô …

Read More »