Monday , 18 February 2019

Tài liệu/Phần mềm

Giáo trình kết cấu nhà phố, biệt thự

Giáo trình kết cấu nhà phố, biệt thự và thiết kế kết cấu tầng hầm của trung tâm Techcon. Đây là bộ giáo trình cơ bản và nâng cao bao gồm tất cả các kiến thức về thiết kế kết cấu nhà phố, biệt thự và thiết kế kết cấu tầng hầm. Kinh nghiệm thiết kế và tính toán kiểm tra …

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.1

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không bị …

Read More »

Phần mềm Safe 2016 v16.2.0

Những điểm mới nổi bật của phần mềm SAFE 2016 phiên bản v16.1.0 | v16.1.1 | v16.2.0   Reinforced and Prestressed concrete design have been added for the ACI 318-14 and CSA A23.3-14 codes. Design code preferences The punching shear check of corner columns for all codes that consider linear elastic shear distribution along the punching perimeter now excludes the …

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.0

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không …

Read More »

Phần mềm viết thuyết minh PTC Mathcad 15

MathCad

PTC Mathcad là gì? Mỗi ngành công nghiệp có phần mềm cụ thể cho nó. Các nhà phân tích tài chính sử dụng Excel, thiết kế đồ họa sử dụng Adobe, và các kỹ sư sử dụng PTC Mathcad. Đó là một công cụ quan trọng trong vòng đời của thiết kế.

Read More »