Monday , 18 February 2019

Phần miềm

CSI SAP2000 v19.2.0

  Link tải Tải tại đây Crack Pass :  www.civilabc.com Cách cài khi link hết ngày sử dụng Rundat

Read More »

Giới thiệu Prokon 3.0

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác để thiết kế.

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.1

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không bị …

Read More »

Phần mềm Safe 2016 v16.2.0

Những điểm mới nổi bật của phần mềm SAFE 2016 phiên bản v16.1.0 | v16.1.1 | v16.2.0   Reinforced and Prestressed concrete design have been added for the ACI 318-14 and CSA A23.3-14 codes. Design code preferences The punching shear check of corner columns for all codes that consider linear elastic shear distribution along the punching perimeter now excludes the …

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.0

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không …

Read More »

Phần mềm viết thuyết minh PTC Mathcad 15

MathCad

PTC Mathcad là gì? Mỗi ngành công nghiệp có phần mềm cụ thể cho nó. Các nhà phân tích tài chính sử dụng Excel, thiết kế đồ họa sử dụng Adobe, và các kỹ sư sử dụng PTC Mathcad. Đó là một công cụ quan trọng trong vòng đời của thiết kế.

Read More »