Saturday , 20 April 2019

Phần miềm

ETABS 17.0.0 Cài đặt thành công 100%

Phần mềm Etabs được sử dụng để phân tích kết cấu các công trình xây dựng dân dụng, đặc biệt là nhà cao tầng.

Read More »

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ETABS v17.0.1

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ETABS v17.0.1 Link tải  Rundat 64Bit : Link Hướng dẫn crack vĩnh viễn Etabs, Sapv2000, Safe https://youtu.be/iJaTl0ltHaE?t=117 BẢNG THIẾT LẬP THÔNG SỐ CÓ BỔ SUNG TCVN 5574-2012: BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC CẤU KIỆN COLUMN : THUYẾT MINH TINH TOÁN CHO PHẦN TỬ FRAME COLUMN : TUYẾT MINH TÍNH TOÁN CHO PHẦN TỬ FRAME BEAM : …

Read More »

CSI SAP2000 v19.2.0

  Link tải Tải tại đây Crack Pass :  www.civilabc.com Cách cài khi link hết ngày sử dụng Rundat

Read More »

Giới thiệu Prokon 3.0

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác để thiết kế.

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.1

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không bị …

Read More »

Phần mềm Safe 2016 v16.2.0

Những điểm mới nổi bật của phần mềm SAFE 2016 phiên bản v16.1.0 | v16.1.1 | v16.2.0   Reinforced and Prestressed concrete design have been added for the ACI 318-14 and CSA A23.3-14 codes. Design code preferences The punching shear check of corner columns for all codes that consider linear elastic shear distribution along the punching perimeter now excludes the …

Read More »

Phần mềm Eatbs 2016 V16.2.0

ETABS cung cấp một giao diện người dùng duy nhất để thực hiện: Mô hình hóa, phân tích, thiết kế, triển khai chi tiết, và báo cáo. Một kiểu tìm kiếm mới có ích cho việc truy cập nhanh đến các đối tượng, thuộc tính, và các thiết lập. Giao diện người dùng được thiết kế lại Người dùng không …

Read More »