Saturday , 20 April 2019

Sách và TCVN

Tiêu chuẩn BS 8110-1:1997

Hôm nay trung tâm sẽ giới thiệu cho các bạn 1 bộ sách về Tiêu chuẩn BS 8110-1:1997  (Thiết kế bô tông cốt thép không thể thiếu cho công việc và nghiên cứu khoa học). Giới thiệu sơ lược sách : Quy phạm Anh Quốc BS 8110 là tài liệu có tên đầy đủ bằng tiếng Anh là “Structural Use of …

Read More »