Saturday , 20 April 2019

TÀI LIỆU HỌC VIÊN TRUNG TÂM

Robot structural kết hợp Mathcad làm bản thuyết minh dàn thép

Robot structural là 1 trong những công cụ tính toán cho kỹ sư xây dựng hiện nay. Đối với kết cấu thép Robot structural có các công cụ hỏ trợ mạnh mẽ về kết cấu thép và tối ưu hơn cả Etabs, Sapv2000 của CSI. Mathcad còn mới lạ đối với các kỹ sư, tuy nhiên không thể không bỏ …

Read More »

RST#13: TRIỂN KHAI MẶT BẰNG BỐ TRÍ CẤU KIỆN

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta triển khai mặt bằng bố trí cấu kiện. Sauk hi tiến hành vẽ các cấu kiện (cột, dầm, sàn…) Ta có mô hình như sau: Bước 1: Xóa tất cả mặt bằng (chỉ giữa lạ 3D view và elevation) Bước 2: Tạo tên theo ý người thiết …

Read More »

RST#12: ĐÁNH TÊN CHO CÁC CẤU KIỆN (DẦM, SÀN, CỘT, MÓNG….)

Đánh tên các cấu kiện là phần quan trọng để chúng ta quản lý mô hình và sau này là phục vụ cho công tác thống kê cả bê tông và cốt thép. Vì vậy ta cần làm kỹ chỗ này để ko mất khối lượng. Mỗi người có cách đặt tên riêng của mình. Ở đây mình giới thiệu …

Read More »

RST#11: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 9: Tạo family móng cọc nhiều cọc)

Tiếp tục phần 8 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng cọc nhiều cọc. Family này chúng ta phải tạo 2 loại family khác nhau là đài cọc và cọc sau đó lồng chúng vào với nhau để tạo thành family chúng ta mong muốn. PHẦN I: Tạo Đài móng. (Giống với tạo móng đơn) Bước …

Read More »

RST#10: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 8: Tạo family móng cọc 1 cọc)

Tiếp tục phần 7 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng cọc một cọc. Family này chúng tá phải tạo 2 loại family khác nhau là đài cọc và cọc sau đó lồng chúng vào với nhau để tạo thành family chúng ta mong muốn. PHẦN I: Tạo Đài móng. (Giống với tạo móng đơn) Bước …

Read More »

RST#09: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 7: Tạo family móng băng lệch tâm)

Tiếp tục phần 6 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng băng lệch tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and Blend Gán vật liệu cho khôi …

Read More »

RST#08: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 6: Tạo family móng băng đúng tâm)

Tiếp tục phần 5 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng băng đúng tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and blend Gán vật liệu cho khôi …

Read More »

RST#07: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm MÓNG BIÊN)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm (Móng biên). Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion and blend Gán vật liệu …

Read More »

RST#06: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and Blend Gán vật liệu cho khối …

Read More »

RST#05: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 3: Tạo family móng đơn đúng tâm)

Tiếp tục phần 2 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn đúng tâm. Bước 1: Mở thư mục tạo family móng Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion, Blend Gán vật liệu cho khôi móng …

Read More »