/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Monday , 20 May 2019

TÀI LIỆU HỌC VIÊN TRUNG TÂM

So sánh 2 cách mô hình dầm bẹt trong Etabs

❌ Chia sẽ Tài liệu So sánh 2 cách mô hình dầm bẹt trong Etabs. ❌Thuyết minh này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn mô hình dầm bẹt như thế nào trong Etabs. Link tải : https://drive.google.com/open?id=1_pB4QFlYUndhDhlPuyLht87G1gptvzVz

Read More »

THI CÔNG TẦNG NGẦM

THI CÔNG TẦNG NGẦM SỰ CỐ , NGUYÊN NHÂN VÀ PHÒNG NGỪA Nội dung bài giảng : Công nghệ thi công tầng hầm / ngầm Đặc điểm công trình tầng hầm và mối liên quan đến sự cố khi thi công Sự cố công trình hố đào / tầng hầm Một số sự cố của tầng hầm / hố đào …

Read More »

Thuyết minh tính toán kết cấu thép theo TC hoa kỳ

❌ Chia sẽ thuyết minh tính toán kết cấu thép dự án thực tế theo TC hoa kỳ của giảng viên đã thiết kế cho 1 công ty xây dựng chuyên về kết cấu thép. ❌Thuyết minh này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về combo, Gán tải, Kiểm tra chuyển vị, tính kèo thép. Link tải : https://drive.google.com/open?id=1K82-yQAoTFs3YofF7tvsjZyMeMfCd2Cz

Read More »