Saturday , 20 April 2019

Hướng dẫn bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Khóa học ứng dụng Robot structural vào đồ án nền móng và công trình thực tế.

Khóa học ứng dụng Robot structural vào đồ án nền móng và công trình thực tế chỉ dành cho Sinh viên (Học trực tiếp tại trung tâm).   Học phí cho Sinh viên : 500.000 VNĐ Địa điểm học: 245/2 Nguyễn trãi Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh     Thời gian học : Đủ 20 người sẽ mở lớp. Điện thoại …

Read More »