Khóa học trực tiếp

Khóa học ETABS,SAFE,PROKON nhà cao tầng

Khóa học thiết kế kết cấu nhà cao tầng (Mã NCTE) học 1 lúc 3 phần mềm Etabs,Safe,Prokon cho công trình nhà cao tầng (Áp dung vào công trình thực tế 15 tầng và 1 tầng hầm). Học là phải làm được. THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA HỌC Học phí Sinh viên: 2.600.000 VNĐ cho 16 buổi Học phí kỹ …

Read More »

Chuyên đề thiết kế Dự ứng lực Ram Concept và Mathcad

Chuyên đề thiết kế Dự ứng lực 100% công trình thực tế nhà cao tầng bằng Ram Concept và Mathcad. (Đã đủ 20 người)   NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN 1: Hướng dẫn sử dụng tài liệu và giáo trình dự ứng lực của trung tâm techcon Đại cương về dự ứng lực Phương pháp tay Phương pháp bằng phần mềm PHẦN 2: Hướng …

Read More »

Chuyên đề thiết kế nền móng công trình 100% thực tế (3/04/2018)

Chuyên đề thiết kế nền móng công trình 100% thực tế với 2 dạng bài toán có hồ sơ địa chất và không có hồ sơ địa chất  bằng phần mềm CSI Safe và Mathcad. Gọi Thanh Phong để đăng ký : 0931976119 NỘI DUNG KHÓA HỌC PHẦN 1: Hướng dẫn sử dụng tài liệu và giáo trình nền móng của trung …

Read More »