CSI SAP2000 v23 Hướng dẫn cài đặt

CSI SAP2000 v23 Hướng dẫn cài đặt

Link tải

Pass nếu có : techconedu.com

Analysis

Cải thiện tốc độ được thực hiện trong việc phục hồi các bảng Năng lượng phần tử phi tuyến theo Nhóm và các bảng dữ liệu Phản ứng Cơ sở cho các trường hợp tải với số lượng lớn các bước đầu ra.

Các cải tiến tốc độ được thực hiện cho các trường hợp phân tích lịch sử thời gian theo nonlinear static, nonlinear multi-step static, và nonlinear direct-integration bằng cách sử dụng các bộ giải nâng cao hoặc đa luồng.

Design

Thêm tiêu chuẩn thiết kế khung Cold-formed: Eurocode 3 1-3:2006.

Thêm tiêu chuẩn thiết kế khung bê tông: ACI 318-19.

Thiết kế khung bê tông đất dầm / cột chịu động đất đã được mở rộng để sử dụng mômen nâng cao phát sinh do lệch tâm.
 

Loading

Tải trọng động đất tự động được thêm: Vietnamese Standard TCVN 9386:2012.
SAP2000 tải trọng động đất theo 9386/:TCVN 2012

Tải trọng gió tự động được thêm: NBCC 2015, giúp xử lý cho các bài toán lỗ mở hay bề mặt gồ ghề

Tải trong ngang tự động đã được thêm cho tiêu chuẩn Korean KDS 41 17 00:2019, bao gồm seismic load và response-spectrum.

Structural Model

Cải tiến tính năng hiển thị trạng thái và kết quả phân tích hinge

Application Programming Interface (API)

Bảng dữ liệu có thể được thêm thông qua API cho cả hai mục đích chỉnh sửa và hiển thị.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *