TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ XÂY DỰNG TECHCON

Trụ sở chính : 320 ĐƯỜNG Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh

Telephone : 0932.060.310 

Email : techcon.group.vn@gmail.com

Website : http://techconedu.com