Prokon 4 Full Crack

Link tải

Hướng dẫn cài đặt PROKON 4

Các bước thực hiện

Bước 1: Mở file vừa tải về để bắt đầu cài đặt

Bước 2: Sau khi cài đặt tiến hành crack mở folder patch copy hai file emu.dll và LicenseManager.exe vào Prolon\bin\

Bước 3: Vào folder Sumo_x32 copy File Sumo.exe vào Prokon\bin\Sumo

Bước 4: Vào folder Sumo_x64 copy File Sumo.exe vào Prokon\Bin64\Sumo

Bước 5: Vào folder Frame_x64 copy File Sumo.exe vào Prokon\Bin64\

 

Link tool tạo lưới thép và tool lọc nội lực từ Etab :

 

Bước cuối: click vào đường dẫn bên dưới  để cài đặt tường lửa

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *