Robot structural 2022 Hướng dẫn cài đặt

Robot Structural 2022

Link tải 

Pass nếu có : techconedu.com

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 là một ứng dụng tiện dụng sẽ cung cấp cho các kỹ sư một số phân tích tích hợp BIM tiên tiến cũng như các công cụ thiết kế để hiểu được hành vi của cấu trúc.

Nó cung cấp một môi trường hiện đại với một bộ công cụ đơn giản để xử lý và phân tích các mô hình tuyến tính và phi tuyến tính. Nó cung cấp một bộ công cụ chuyên nghiệp với nhiều tùy chỉnh và cài đặt để xử lý các thiết kế và hỗ trợ phân tích hành vi của cấu trúc.

Dễ dàng xử lý dữ liệu và trích xuất thông tin hữu ích để xử lý thêm dữ liệu. Xử lý thông tin hữu ích và xử lý các chi tiết khác nhau của cấu trúc. Tùy chỉnh các chi tiết khác nhau của mô hình và sử dụng các tính năng phân tích cấu trúc nâng cao. Hơn nữa, nó cũng cung cấp Mô phỏng tải trọng gió để tránh bất kỳ thay đổi chi phí nào và làm cho các thiết kế thậm chí còn khả thi và đáng tin cậy hơn. Tạo ra các thiết kế khác nhau với nhiều tiện ích hơn. Nó cung cấp giải pháp tốt nhất với việc hỗ trợ mô hình hóa các cấu trúc cho các tính năng thiết kế và mô phỏng tốt hơn.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 đã có bộ kết quả hoàn chỉnh để phân tích sóng hài với giảm chấn khác 0. Ứng dụng này giúp các kỹ sư thiết kế mô phỏng, phân tích và thiết kế dựa trên mã cho tất cả các loại cấu trúc ngay lập tức. Ứng dụng này cho phép mọi người tưởng tượng và thiết kế một thế giới tốt đẹp hơn. Ứng dụng này cung cấp phân tích động lực học của các cấu trúc phức tạp và bạn cũng có thể mô phỏng áp suất cũng như tải trọng bình thường như động đất. Nó có khả năng mô phỏng đường hầm gió và có thể tạo ra tải trọng gió. Trên một lưu ý kết luận, chúng ta có thể nói rằng Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021 là một ứng dụng rất tiện dụng có thể được sử dụng để cung cấp cho người dùng các công cụ thiết kế và phân tích tích hợp BIM tiên tiến.

Tính năng Robot Structural Analysis Professional 2022

 • Một ứng dụng tiện dụng sẽ cung cấp cho các kỹ sư một số công cụ phân tích và thiết kế tích hợp BIM tiên tiến để hiểu được hành vi của cấu trúc.
 • Đã có đầy đủ các kết quả để phân tích sóng hài với giảm chấn khác 0.
 • Giúp các kỹ sư thực hiện mô phỏng, phân tích và thiết kế dựa trên mã cho tất cả các loại cấu trúc ngay lập tức.
 • Cung cấp một tập hợp đầy đủ các phân tích tuyến tính và phi tuyến tính
 • Bộ công cụ hoàn chỉnh để tạo các thiết kế khác nhau
 • Phân tích và xử lý thông tin phù hợp
 • Tạo ra các thiết kế thực tế với kết quả chính xác
 • Cải thiện hiệu suất và độ ổn định
 • Cung cấp một môi trường hợp tác
 • Mô phỏng tải trọng gió để nâng cao đầu ra cuối cùng
 • Một bộ công cụ mạnh mẽ để tạo mô hình thuận tiện
 • Các tính năng thiết kế cấu trúc với các tính năng phân tích tốt hơn
 • Phân tích cấu trúc nâng cao
 • Cho phép mọi người tưởng tượng và thiết kế một thế giới tốt đẹp hơn.
 • Cung cấp phân tích động lực học của các cấu trúc phức tạp.
 • Có thể mô phỏng các áp suất cũng như tải trọng bình thường như động đất.
 • Có khả năng mô phỏng đường hầm gió và có thể tạo ra tải trọng gió.

Autodesk Revit-2

Cấu hình Robot Structural Analysis Professional 2022

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 (chỉ 64 bit) (phiên bản 1909 trở lên)
 • CPU: 2.5–2.9 GHz hoặc cao hơn
 • RAM: 8 GB
 • Ổ cứng: 10GB
 • Màn hình: 1920 x 1080 with True Color hoặc to hơn
 • Card đồ hoạ: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth và tương thích với DirectX 11
 • .NET Framework phiên bản 4.8 trở lên

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *