Tag Archives: TCVN 5575:2012

Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn hoa kỳ AISC 360-10 và TCVN

Học thiết kế kết cấu thép 100% thực tế áp dụng cho nhà công nghiệp và nhà dân dụng bằng thép (2 loại nhà thép điển hình được sử dụng phổ biến). Khóa học chú trọng đến tính toán thực hành nhiều hơn là lý thuyết, cam kết học viên thiết kế được sau khóa học, có giới thiệu việc …

Read More »