Saturday , 20 April 2019

So sánh 2 cách mô hình dầm bẹt trong Etabs

Chia sẽ Tài liệu So sánh 2 cách mô hình dầm bẹt trong Etabs.
Thuyết minh này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn mô hình dầm bẹt như thế nào trong Etabs.
Link tải :
https://drive.google.com/open?id=1_pB4QFlYUndhDhlPuyLht87G1gptvzVz

About admin

Check Also

ETABS 17.0.0 Cài đặt thành công 100%

Phần mềm Etabs được sử dụng để phân tích kết cấu các công trình xây dựng dân dụng, đặc biệt là nhà cao tầng.