Monday , 22 April 2019

RST#: VẼ THÉP SÀN

Để vẽ thép sàn thì ta có 2 cách vẽ là vẽ bằng detail line (ảo) và vẽ thật

  • VẼ THÉP BẰNG DETAIL LINE.( THỦ CÔNG)

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Chọn mặt bằng vẽ thép sàn

  • PHƯƠNG PHÁP VẼ SÀN THẬT 

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Vẽ thép sàn:

About admin

Check Also

Robot structural phần mềm thiết kế kết cấu.

Robot structural có áp dụng cho việt nam hay không? Một trong những rào cản …