Monday , 18 February 2019

RST#: VẼ THÉP SÀN

Để vẽ thép sàn thì ta có 2 cách vẽ là vẽ bằng detail line (ảo) và vẽ thật

  • VẼ THÉP BẰNG DETAIL LINE.( THỦ CÔNG)

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Chọn mặt bằng vẽ thép sàn

  • PHƯƠNG PHÁP VẼ SÀN THẬT 

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Vẽ thép sàn:

About admin

Check Also

nchor Bolt Design (Thiết kế bulông theo TC mỹ)

Tuyển tập những cuốn sách hay về ngành xây dựng sau sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng về chuyên môn, cũng như những quy định cần phải biết trong lĩnh vực này. Sách vừa có thể làm tài liệu tham khảo cho người hoạt động trong ngành xây dựng hoặc sinh viên đang được đào tạo chuyên ngành xây dựng.