Monday , 10 December 2018

RST#: VẼ THÉP SÀN

Để vẽ thép sàn thì ta có 2 cách vẽ là vẽ bằng detail line (ảo) và vẽ thật

  • VẼ THÉP BẰNG DETAIL LINE.( THỦ CÔNG)

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Chọn mặt bằng vẽ thép sàn

  • PHƯƠNG PHÁP VẼ SÀN THẬT 

Bước 1: Tạo ra các mặt bằng kết cấu vẽ sàn (xem lại RST#13)

Bước 2: Vẽ thép sàn:

About Hồng Vi

Check Also

RST#18: VẼ THÉP DẦM (P.3 BẰNG DYNAMO)

Ở phần 1,2 mình đã đề cập việc vẽ thép dầm bằng thủ công, extention. …