Monday , 18 February 2019

RST#01: Vẽ cao độ và lưới trục trong Revit Structure

       Cũng như các phần mềm Revit khác, Revit Structure là một giải pháp phần mềm nhằm hộ trợ phát triển công trình trong môi trường BIM, chữ “Structure” ở đây đại diện cho các phần tử kết cấu, chịu lực công trình như dầm, sàn, cột, vách kết cấu …

       Sau đây mình sẽ chia sẻ một số bài viết liên quan đến revit structure. Nội dung các bài sẽ theo seri chủ đề.

Bài 1: Vẽ lưới trục và cao độ trong Revit Structure

Giả sử công trình có mặt bằng và mặt đứng như sau:

  • PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG.( Tự xây dựng lưới trục và cao độ theo bản vẽ kiến trúc)

Bước 1: Vẽ lưới trục.

Chuyển khung nhìn về mặt bằng Leve1. Gõ lệnh tắt GR. Tiến hành vẽ lưới trục như các bước sau:

Kết quả

Bước 2: Vẽ cao độ

Chuyển khung nhìn qua mặt đứng. Gõ lệnh tắt LL. Tiến hành vẽ các cao độ theo bản vẽ kiến trúc đã cho:

  • PHƯƠNG PHÁP IMPORT TỪ BẢN VẼ KIẾN TRÚC SANG REVIT.( Phương pháp sử dụng khá phổ biến)

Bước 1: Copy 1 mặt bằng và 1 mặt đứng trên file Cad sang một bản vẽ mới. Mặt bằng 1 file, mặt đứng 1 file.

Bước 2: Vẽ lưới trục trên mặt bằng.

 Import file cad vào Revit. Chuyển khung nhìn về mặt bằng Leve1.

Gõ lệnh tắt GR. Tiến hành vẽ lưới trục như các bước sau:

Bước 3: Vẽ cao độ. Tiến hành tương tự như vẽ mặt bằng kết quả thu được như sau:

  • PHƯƠNG PHÁP DÙNG DYNAMO( Phương pháp sử dụng cho các mặt bằng lưới trục nhiều và phức tạp)

Bước 1: Copy 1 mặt bằng và 1 mặt đứng trên file Cad sang một bản vẽ mới. Mặt bằng 1 file, mặt đứng 1 file. Import file vào revit

Bước 2: Loại bỏ các layer không cần thiết, giữa lại lưới trục.

Bước 3: Chạy Dynamo chuyển lưới trục từ bản vẽ cad sang cho Revit.

 

About admin

Check Also

nchor Bolt Design (Thiết kế bulông theo TC mỹ)

Tuyển tập những cuốn sách hay về ngành xây dựng sau sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng về chuyên môn, cũng như những quy định cần phải biết trong lĩnh vực này. Sách vừa có thể làm tài liệu tham khảo cho người hoạt động trong ngành xây dựng hoặc sinh viên đang được đào tạo chuyên ngành xây dựng.