RST#02: Hiệu chỉnh lưới Trục và cao độ (Theo TCVN)

Mặc định ký hiệu lưới trục và cao độ Revit structure cung cấp có thể không phù hợp với ý muốn của người triển khai muốn thể hiện. Ta có thể hiểu chỉnh nó như sau:

Bước 1: Hiệu chỉnh ký hiệu lưới trục

Tạo ra Đầu lưới trục theo ý muốn người thiết kế.

Bước 2: Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ

Tạo ra Đầu lưới cao độ theo ý muốn người thiết kế.

Load vào dự án để sử dụng. Nếu muốn dùng cho các dự án sau thì lưu lại file dạng temple

 

About Hồng Vi

Check Also

RST#06: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng …