/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Monday , 20 May 2019

RST#02: Hiệu chỉnh lưới Trục và cao độ (Theo TCVN)

Mặc định ký hiệu lưới trục và cao độ Revit structure cung cấp có thể không phù hợp với ý muốn của người triển khai muốn thể hiện. Ta có thể hiểu chỉnh nó như sau:

Bước 1: Hiệu chỉnh ký hiệu lưới trục

Tạo ra Đầu lưới trục theo ý muốn người thiết kế.

Bước 2: Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ

Tạo ra Đầu lưới cao độ theo ý muốn người thiết kế.

Load vào dự án để sử dụng. Nếu muốn dùng cho các dự án sau thì lưu lại file dạng temple

 

About admin

Check Also

ASCE-SEI 7-16 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động hoa kỳ.

Trung tâm xin giới thiệu tiêu chuẩn về tải trọng và tác động của hoa …