Monday , 18 February 2019

RST#02: Hiệu chỉnh lưới Trục và cao độ (Theo TCVN)

Mặc định ký hiệu lưới trục và cao độ Revit structure cung cấp có thể không phù hợp với ý muốn của người triển khai muốn thể hiện. Ta có thể hiểu chỉnh nó như sau:

Bước 1: Hiệu chỉnh ký hiệu lưới trục

Tạo ra Đầu lưới trục theo ý muốn người thiết kế.

Bước 2: Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ

Tạo ra Đầu lưới cao độ theo ý muốn người thiết kế.

Load vào dự án để sử dụng. Nếu muốn dùng cho các dự án sau thì lưu lại file dạng temple

 

About admin

Check Also

nchor Bolt Design (Thiết kế bulông theo TC mỹ)

Tuyển tập những cuốn sách hay về ngành xây dựng sau sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng về chuyên môn, cũng như những quy định cần phải biết trong lĩnh vực này. Sách vừa có thể làm tài liệu tham khảo cho người hoạt động trong ngành xây dựng hoặc sinh viên đang được đào tạo chuyên ngành xây dựng.