Saturday , 20 April 2019

RST#05: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 3: Tạo family móng đơn đúng tâm)

Tiếp tục phần 2 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn đúng tâm.

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng

  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion, Blend

  • Gán vật liệu cho khôi móng
  • Load vào dự án để sử dụng

  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

 

About admin

Check Also

Robot structural phần mềm thiết kế kết cấu.

Robot structural có áp dụng cho việt nam hay không? Một trong những rào cản …