Saturday , 20 April 2019

RST#07: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm MÓNG BIÊN)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm (Móng biên).

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng
  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion and blend

Gán vật liệu cho khối móng

  • Load vào dự án để sử dụng

  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

 

 

 

 

 

 

 

About admin

Check Also

Robot structural phần mềm thiết kế kết cấu.

Robot structural có áp dụng cho việt nam hay không? Một trong những rào cản …