Wednesday , 14 November 2018

RST#07: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 4: Tạo family móng đơn lệch tâm MÓNG BIÊN)

Tiếp tục phần 3 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng đơn lệch tâm (Móng biên).

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng
  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrusion and blend

Gán vật liệu cho khối móng

  • Load vào dự án để sử dụng

  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

 

 

 

 

 

 

 

About Hồng Vi

Check Also

RST#14: TẠO TEMPLATE CHO TRIỂN KHAI MẶT BẰNG CẤU KIỆN

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các temple …