Thursday , 21 March 2019

RST#09: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 7: Tạo family móng băng lệch tâm)

Tiếp tục phần 6 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng băng lệch tâm.

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo khối móng mà mình muốn

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng

  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion and Blend

  • Gán vật liệu cho khôi móng

  • Load vào dự án để sử dụng

 

  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

 

About admin

Check Also

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept (Tài liệu tự học)

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept. ❌Xin chia sẽ tài liệu hướng …