Thursday , 21 March 2019

RST#10: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 8: Tạo family móng cọc 1 cọc)

Tiếp tục phần 7 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng cọc một cọc. Family này chúng tá phải tạo 2 loại family khác nhau là đài cọc và cọc sau đó lồng chúng vào với nhau để tạo thành family chúng ta mong muốn.

PHẦN I: Tạo Đài móng. (Giống với tạo móng đơn)

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo đài móng

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng

  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion

  • Gán vật liệu cho khôi móng

PHẦN II: Tạo cọc. (cọc vuông và cọc tròn)

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2: Tạo cọc (2 loại cọc là cọc vuông và tròn)

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng
  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion  cho cọc vuông và Revolve cho cọc tròn

PHẦN III: Load family cọc và family đài móng để tạo cấu kiện mong muốn

  • Load cọc vào vị trí móng muốn trong đài

  • Load vào dự án để sử dụng
  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

About admin

Check Also

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept (Tài liệu tự học)

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept. ❌Xin chia sẽ tài liệu hướng …