Wednesday , 14 November 2018

RST#11: MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH (Phần 9: Tạo family móng cọc nhiều cọc)

Tiếp tục phần 8 thì trong phần này sẽ hướng dẫn cách tạo family móng cọc nhiều cọc. Family này chúng ta phải tạo 2 loại family khác nhau là đài cọc và cọc sau đó lồng chúng vào với nhau để tạo thành family chúng ta mong muốn.

PHẦN I: Tạo Đài móng. (Giống với tạo móng đơn)

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2Tạo đài móng

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng

  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion

  • Gán vật liệu cho khôi móng

PHẦN II: Tạo cọc. (cọc vuông và cọc tròn)

Bước 1: Mở thư mục tạo family móng

Bước 2Tạo cọc (2 loại cọc là cọc vuông và tròn)

  • Tạo các Reference Plane (Lệnh tắt RP). Trên mặt bằng và mặt đứng

  • Vẽ các khối bằng lệnh Extrucsion  cho cọc vuông và Revolve cho cọc tròn

PHẦN III: Load family cọc và family đài móng để tạo cấu kiện mong muốn

  • Load cọc vào vị trí móng muốn trong đài

  • Load vào dự án để sử dụng
  • Nếu muốn lưu để sử dụng sau này thì lưu lại thành temple

About Hồng Vi

Check Also

RST#14: TẠO TEMPLATE CHO TRIỂN KHAI MẶT BẰNG CẤU KIỆN

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các temple …