Thursday , 21 March 2019

RST#12: ĐÁNH TÊN CHO CÁC CẤU KIỆN (DẦM, SÀN, CỘT, MÓNG….)

Đánh tên các cấu kiện là phần quan trọng để chúng ta quản lý mô hình và sau này là phục vụ cho công tác thống kê cả bê tông và cốt thép. Vì vậy ta cần làm kỹ chỗ này để ko mất khối lượng. Mỗi người có cách đặt tên riêng của mình. Ở đây mình giới thiệu về một cách đặt tên như sau

A. Cấu kiên dầm

  • Đặt tên dầm chính trước, dầm phụ sau
  • Theo phương X trước, phương Y sau
  • Dầm phía dưới trước, phía trên sau (lần lượt từ trục A đến B, C, v.v..)
  • Dầm bên trái trước, bên phải sau (lần lượt từ trục 1 đến 2, 3, v.v..)  

B. Cấu kiện cột, vách

  • phía dưới trước, phía trên sau (lần lượt từ trục A đến B, C, v.v..)

C. Cấu kiện sàn (theo tầng)

D. Cấu kiện móng

  • Từ trái qua phải từ trên xuống dưới

 

  1. PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG.( Đánh thủ công)

Bước 1: chọn đối tượng. và gán tên cho nó

Tiến hành cho toàn bộ cấu kiện trong nhà

Bước 2: Để xem cấu kiện ta đã đánh tên chưa thì tạo một bảng thống kê để biết chúng ta đã đánh tên cho chúng chưa.

II. PHƯƠNG PHÁP DÙNG DYNAMO ĐÁNH TÊN CÁC CẤU KIỆN ( TIỆN LỢI)

Bước 1: Khởi tạo Dynamo player

Bước 2: Thực hiện các bước như hình

Bước 3: Chạy Dynamo và kiểm tra trong bảng thống kê

Việc sử dụng Dynamo sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian cho việc đánh tên các cấu kiện cho toàn bộ nhà, tránh các sai soát và thiếu trong quá trình đánh thủ công.

Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn có được nhiều điều mới mẻ.

 

About admin

Check Also

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept (Tài liệu tự học)

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept. ❌Xin chia sẽ tài liệu hướng …