Monday , 18 February 2019

RST#17: VẼ THÉP DẦM (P.1)

Để vẽ thép dầm thì ta có 3 cách vẽ

+ Thủ công

+ Dùng Extension

+ Bằng Dynamo.

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn vẽ bằng thủ công.

  • VẼ THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Bước 1: Tạo mặt cắt cho cấu kiện dầm cần vẽ

Bước 2: Thực hiện chọn như hình

Vẽ thép chủ

+ Vẽ thép trên

 

+ Vẽ thép dưới

 

Vẽ thép đai

 

About admin

Check Also

nchor Bolt Design (Thiết kế bulông theo TC mỹ)

Tuyển tập những cuốn sách hay về ngành xây dựng sau sẽ cung cấp những kiến thức quan trọng về chuyên môn, cũng như những quy định cần phải biết trong lĩnh vực này. Sách vừa có thể làm tài liệu tham khảo cho người hoạt động trong ngành xây dựng hoặc sinh viên đang được đào tạo chuyên ngành xây dựng.