Sunday , 20 January 2019

RST#19: VẼ THÉP CỘT (P.1 VẼ THỦ CÔNG)

Cũng như vẽ thép dầm để vẽ thép cột thì ta có 3 cách vẽ là vẽ thủ công, dùng Extension và vẽ thép bằng Dynamo.

  • VẼ THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Bước 1: Tạo mặt cắt cho cấu kiện cột cần vẽ

Bước 2: Thực hiện chọn như hình

 

Vẽ thép chủ

 

Vẽ thép đai

 

 

 

 

 

 

 

About admin

Check Also

Thiết kế thanh chống nách (Fly Brace) kết cấu thép

Dưới đây là bản thuyết minh thanh chống nách (Fly Brace) được viết trên phần mềm …