Sunday , 20 January 2019

Thiết kế dàn nhịp 36m kho lạnh thực tế dành cho học viên

 • Đề bài tính toán kết cấu thép bằng Robot structural của trung tâm TechCon (techconedu.com).
 • Cho 1 kho lạnh nhịp 36m mét, Tính toán hệ dàn thép với tải trọng đã có trong Robot structural
  • Lập tổ hợp tải trọng SLS và ULS
  • Thuyết minh tính toán tải trọng vật liệu cụ thể bằng Mathcad.
  • Tính toán chuyển vị khung
  • Tính toán các thanh cánh trên và cánh dưới bằng thép hình hộp chữ nhật.
  • Làm 1 thuyết minh đầy đủ như 1 công trình thực tế.

About admin

Check Also

Thiết kế thanh chống nách (Fly Brace) kết cấu thép

Dưới đây là bản thuyết minh thanh chống nách (Fly Brace) được viết trên phần mềm …