Thursday , 21 March 2019

Thiết kế dàn nhịp 36m kho lạnh thực tế dành cho học viên

 • Đề bài tính toán kết cấu thép bằng Robot structural của trung tâm TechCon (techconedu.com).
 • Cho 1 kho lạnh nhịp 36m mét, Tính toán hệ dàn thép với tải trọng đã có trong Robot structural
  • Lập tổ hợp tải trọng SLS và ULS
  • Thuyết minh tính toán tải trọng vật liệu cụ thể bằng Mathcad.
  • Tính toán chuyển vị khung
  • Tính toán các thanh cánh trên và cánh dưới bằng thép hình hộp chữ nhật.
  • Làm 1 thuyết minh đầy đủ như 1 công trình thực tế.

About admin

Check Also

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept (Tài liệu tự học)

Thiết kế sàn dầm dự ứng lực Ram Concept. ❌Xin chia sẽ tài liệu hướng …