/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
Monday , 20 May 2019

Tính toán tải gió theo tiêu chuẩn Hoa kỳ (ASCE 7-10)

Tính toán tải gió theo tiêu chuẩn Hoa kỳ (ASCE 7-10) trích trong các bài giảng của giảng viên Thanh Phong dành cho khóa học Thiết kế kết cấu thép trực tiếp tại trung tâm Etabs, Sapv2000 theo hoa kỳ AISC 360-10 và TCVN.
Quy phạm áp dụng : Dùng ASCE 7-10 phần 6 trong tiêu chuẩn hoa kỳ. Phần dưới đây là File thuyết minh dùng trong tính toán khung nhà thép tiền chế dạng 2 mái dốc và 1 mái dốc dành cho học viên kết cấu thép. Các bạn xem và tham khảo, Mỗi công thức đều có chỉ dẫn lấy từ đâu ở tiêu chuẩn ASCE 7-10 các bạn có thể tự tạo riêng cho mình 1 bản tính toán. Phần mềm sử dụng để lập trình chương trình này là Mathcad và Excel nhé các bạn.

Mathcad – TECHCON_WIND ASCE 7-10.xmcd

About admin

Check Also

ASCE-SEI 7-16 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động hoa kỳ.

Trung tâm xin giới thiệu tiêu chuẩn về tải trọng và tác động của hoa …