Bài viết của tác giả: admin

Bộ video thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 . Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các liên kết thép từ cơ bản đến phức tạp. ☘️Ưu điểm khóa học + Giảm 50% (500k) cho những bạn …

Nền và móng theo TCVN 2730-2020 và 5574-2018

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video nền móng tính toán theo theo TCVN 2737-1995 và 2737-2020(Tải trọng tác động), 5574-2018(Bê tông cốt thép),TCVN 10304-2014 (Móng cọc), TCVN 9362-2012 (Móng đơn) bằng phần mềm SAFE 2016. Giảm 400k cho học viên nếu mua kèm với khóa học video nhà phố …

Etabs safe Bộ video thiết kế nhà phố TCVN 5574:2018 và 2737 : 2020

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế nhà phố tầng hầm và hồ bơi theo  TCVN 5574:2018 và 2737 : 2020 bằng Safe 2016 , Etabs 2018 . Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện cột ,dầm, sàn, móng cọc,hồ bơi, tầng …

Download CSI ETABS 18

ETABS 18 https://drive.google.com/file/d/1ru0aQA2L_KvCmTATeHveZrVgUbgcPOfb/view?usp=sharing Hướng dẫn cài đặt ETABS 18 Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender) Giải nén phần mềm vừa download Chạy Setup để cài đặt phần mềm Bỏ chọn “Perform native image generation ….“ Lúc cài đặt có hỏi Standalone Licence chọn No Chạy file “Etabs_v18_kg.exe” sẽ xuất hiện file lservrc Copy file “lservrc” …

Download SAFE 2016 Full Crack

Download SAFE 2016 Full Crack – 64BIT- Mới nhất năm 2020 – Kèm hướng dẫn cài đặt 100% thành công (không cần dời ngày) SAFE là phần mềm kết cấu chuyên dụng tính toán cho các loại bản sàn bê-tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn. DOWLOAD FULL CRACK PHẦN MỀM SAFE …