Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Buổi 1. Cách trình bày bản vẽ và thuyết

 • Quy định thuyết minh tính toán
 • Quy định thuyết minh bản vẽ

Buổi 2. Chỉnh sửa bản vẽ kiến trúc và lên phương án kết cấu

 • Giải pháp sơ bộ kết cấu , cấu tạo 
 • Quy định thuyết minh bản vẽ
 • Thực hành trình bày thuyết minh kiến trúc
 • Tính toán sơ bộ kích thước sàn, cột, vách
 • Khai triển bản vẽ sơ bộ kết cấu cho các tầng
 • Trình bày thuyết minh

Buổi 3,4. Thiết kế và triển khai bản vẽ sàn dầm điển hình

 • Tính toán tải trọng sàn
 • So sánh mô hình sàn tính tay và mô hình phần mềm safe
 • Tính toán và lữa chọn bố trí và cắt thép cho sàn theo TCVN 5574 : 2018
 • Kiểm tra khả năng chọc thủng của sàn TCVN 5574 : 2018
 • Kiểm tra võng cho sàn theo giới hạn đàn hồi trong safe và võng tính tay theo TCVN 5574 : 2018
 • Trình bày bản vẽ, Trình bày thuyết minh sàn, thống kê thép sàn.
 • Sửa bài và bảo vệ thử phần sàn dầm
 • Chia sẽ kiến thức công nghệ thi công và thiết kế thực tế công trình sàn trong và ngoài nước với giảng viên phong.

Buổi 5,6,7. Thiết kế cầu thang bộ và bể nước mái hoặc bể nước ngầm

Phần cầu thang

 • Cấu tạo cầu thang
 • Sợ bộ chiều dày bản thang và tải trọng
 • Sơ đồ tính 2D và 3D cầu thang bằng Etabs 2018
 • Tính toán và lựa chọn bố trí và cắt thép cho sàn theo TCVN 5574 : 2018
 • Trình bày bản vẽ, Trình bày thuyết minh cầu thang, thống kê thép cầu thang.

Phần bể nước mái và bể nước ngầm

 • Cấu tạo bể nước
 • Sợ bộ chiều dày bể nước
 • Sơ đồ tính bản nắp, bản đáy của bể nước mái và bê nước ngầm bằng Etabs 2018
 • Tính toán và lựa chọn bố trí và cắt thép cho sàn theo TCVN 5574 : 2018
 • Tính toán nứt cho bể nước theo TCVN 5574 : 2018
 • Trình bày bản vẽ, Trình bày thuyết minh bê nước, thống kê thép .

Sửa bài và bảo vệ thử phần cầu thang, bể nước mái và bể nước ngầm.

Buổi 8,9. Mô hình và tải trọng tác dụng vào khung nhà cao tầng

 • Các bước mô hình trong Etabs 2018
 • Tạo dựng mô hình tính bằng Etabs 2018
 • Định nghĩa tổ hợp và tải trọng
 • Tính toán tải trọng gió
 • Tính toán tải trọng động đất

Buổi 10,11,12. Kiểm tra và tính toán khung nhà cao tầng

 • Kiểm tra chuyển vị đỉnh
 • Kiểm tra chuyển lệch tầng
 • Tính tóan và chọn thép dầm ( thép đai và thép chính của dầm)
 • Tính toán và chọn thép cột theo biểu đồ lệch tâm xiên và kiểm tra bằng biểu đồ tương tác
 • Tính toán tải trọng gió
 • Tính toán tải trọng động đất
 • Kiểm tra cấu kiện dầm
 • Kiểm tra cấu kiện cột
 • Bố trí bản vẽ thép dầm cột

Buổi 13,14 . Sửa bài và bảo vệ thử phần khung nhà cao tầng

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *