Khóa học video cho người bận rộn

Bộ video thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế liên kết trong kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 . Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các liên kết thép từ cơ bản đến phức tạp. ☘️Ưu điểm khóa học + Giảm 50% (500k) cho những bạn …

Nền và móng theo TCVN 2730-2020 và 5574-2018

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video nền móng tính toán theo theo TCVN 2737-1995 và 2737-2020(Tải trọng tác động), 5574-2018(Bê tông cốt thép),TCVN 10304-2014 (Móng cọc), TCVN 9362-2012 (Móng đơn) bằng phần mềm SAFE 2016. Giảm 400k cho học viên nếu mua kèm với khóa học video nhà phố …

Etabs safe Bộ video thiết kế nhà phố TCVN 5574:2018 và 2737 : 2020

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế nhà phố tầng hầm và hồ bơi theo  TCVN 5574:2018 và 2737 : 2020 bằng Safe 2016 , Etabs 2018 . Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện cột ,dầm, sàn, móng cọc,hồ bơi, tầng …

Autodesk Robot Structural Bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 bang Robot structural 2020. Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện và liên kết nhà công nghiệp , nhà xưởng bằng tiêu chuẩn VN. Ưu điểm khóa học Hiểu …

CSI Sap2000, ETabs Bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012

Trung tâm Techconedu.com trân trọng giới thiệu đến các bạn bộ video thiết kế kết cấu thép theo TCVN 5575:2012 bằng sap2000 và Etabs. Trong bộ video này hướng dẫn thiết kế chi tiết các cấu kiện và liên kết nhà công nghiệp , nhà xưởng bằng tiêu chuẩn VN. Ưu điểm khóa học  + …