Tài liệu cho học viên TECHCON

Tài liệu dành cho học viên đã đăng ký các khóa học tại trung tâm. Tùy vào từng khóa học các học viên sẽ có tài liệu khác nhau.

RAM Concept Edition V8

Ram Concept – Giải pháp thiết kế kết cấu cho Sàn và Móng Bê-tông   RAM Concept là giải pháp thiết kế kết cấu tối ưu cho bê tông dự ứng lực và tấm, sàn, thảm. Phần mềm RAM Concept cho phép kỹ sư thiết kế hệ thống sàn với chi phí giảm đáng kể …

Prokon V3.0 Phần mềm tính toán kết cấu

PROKON là bộ phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới với hơn tám mươi quốc gia, bộ phần mềm được chia thành nhiều module nhỏ, có khả năng phân tích thiết kế độc lập và có khả năng liên kết với các module khác …

RAM Connection – Phần mềm thiết kế liên kết trong kết cấu thép

RAM Connection – Phần mềm thiết kế liên kết trong kết cấu thép Phần mềm và Tài liệu bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn HOA KỲ sự dụng tiêu chuẩn thiết kế ANSI, ASCE, MBMA, TCVN …. Học viên khóa học kết cấu thép liên hệ trung tâm để lấy link tải phần …