Thiết kế dầm chuyển nhà cao tầng theo EUROCODE 2

Chuyên đề dầm chuyển theo tiêu chuẩn EUROCODE 2 

🇻🇳Trung tâm TECHCON THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC:
THIẾT KẾ DẦM CHUYỂN THEO TIÊU CHUẨN EUROCODE 2. Chuyên đề nâng cao này sẽ được dạy chung với khóa thiết kế nhà cao tầng nếu bạn nào muốn học nâng cao thêm ( Xem khóa nhà cao tầng theo Link này để biết thêm)

Đề cương buổi chuyên đề:

  • Sơ lược lịch sử và phương pháp tính dầm chuyển
  • Lý thuyết strut and tie và những ứng dụng trong xây dựng
  • Tính toán dầm chuyển theo EUROCODE 2 
  • Tính toán dầm transfer beam ( strut and tie ) bằng Sap2000

Image result for deep beam"

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *