HỌC PHÍ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Chủ tài khoản: Trần Tiến Dương

Số tài khoản: 0071001157758

Ngân hàng : Vietcombank – Số 5 công trường mê linh, Quận 1, TP HCM

LƯU Ý: Chuyển khoản ghi rõ họ tên, khóa học

THÔNG TIN KHUYẾN HỌC

+ Đăng ký nhóm 5 học viên giảm 5% cho mỗi sinh viên

+ Học viên cũ đăng kí khóa học thứ 2 sẽ giảm 5%.

=> Có thể đóng học phí trực tuyến qua TK Ngân Hàng.